Nástěnka

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení jsou od 26. 5. 2020 k vyzvednutí v mateřské škole - nejpozději vyzvedněte dne 1. + 2. 6. 2020 mezi 15. - 17. hodinou V případě, že se nemůžete dostavit, kontaktujte mateřskou školu telefonicky nebo e-mailem, osobně dohodneme náhradní variantu sdělení výsledků.

Termín informační schůzky pro rodiče přijatých dětí: 10. 6. 2020 od 16. 00 hodin v mateřské škole za dodržení hygienických opatření.

Čtvrtek, 21 Květen 2020 12:47

Pravidla provozu od 25.5.

PRAVIDLA PRO PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

OD 25. 5. 2020

 • Ø Provoz mateřské školy bude zahájen 25. 5. 2020.
 • Ø Zákonní zástupce musí podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámit se s vymezením rizikových skupin. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ přinesete v den nástupu do školky. FORMULÁŘ ZDE: ČESTNÉ_PROHLÁŠENÍ.doc
 • Ø Při cestě do školky a ze školky se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená vládním opatřením.
 • Ø V areálu školy rodiče dodržují hygienické odstupy 2 m. Pobyt v areálu školy rodiče omezí na nejkratší možnou dobu.
 • Ø V prostorách školky děti a pedagogičtí pracovníci nemusí nosit roušky, každé dítě bude mít z domova k dispozici jednu roušku pro případ náhlého výskytu onemocnění v mateřské škole.
 • Ø Doprovod do tříd MŠ nevstupuje – dítě předává pedagogickému pracovníku u vstupu do třídy, starší děti vchází do tříd zcela samostatně.
 • Ø Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do školky vstoupit (děti ani doprovod!), dítě jevící zdravotní komplikace nebude do školky přijato. Pokud bude dítě vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do izolace a zákonný zástupce je povinen jej bezodkladně vyzvednout. O podezření bude informována spádová hygienická stanice.
 • Ø Rodiče musí být k dispozici na kontaktním telefonu po celou dobu pobytu dítěte v mateřské škole.
 • Ø Denní stravování bude zajištěno, dodržována budou zpřísněná hygienická opatření.
 • Ø Ve školce bude zajištěna zvýšená desinfekce.
 • Ø Dítě nesmí do školky vnášet vlastní hračky.
 • Ø Aktivity v průběhu dne budou v maximální míře přesouvány na zahradu školy.
 • Ø Žádáme rodiče, aby zvážili přítomnost dítěte v mateřské škole vzhledem ke zdravotnímu stavu dítěte či rodinných příslušníků, k přítomnosti seniorů v rodině atd., s ohleduplností k personálu mateřské školy.
 • Ø Ředitelka mateřské školy v souladu s rozhodnutím Rady MČ Praha 4 o obnovení provozu mateřských škol doporučuje s přihlédnutím k mimořádné situaci, aby do provozu mateřské školy byly zařazeny děti zákonných zástupců, jejichž osobní přítomnost na pracovišti je nezbytná.

Středa, 13 Květen 2020 10:34

Obnovení provozu MŠ

Provoz v mateřských školách městské části Praha 4 bude obnoven v pondělí 25. května 2020. Otevřou se tedy od stejného data jako základní školy. Rozhodla o tom Rada MČ Praha 4.

Současné období je pro nás všechny, a zejména pak pro rodiny s malými dětmi, velmi náročné, a proto věřím, že svým rozhodnutím pomůžeme zejména pracujícím rodičům, kteří nemohou využívat tzv. home office,“ uvedla starostka Prahy 4 Irena Michalcová (ANO 2011). „Zároveň ale apelujeme na všechny rodiče, aby pečlivě zvážili docházku svých dětí a využívali ji v nezbytně nutných případech, kdy musí být na svých pracovištích. Společně tak ochráníme zdraví dětí i pracovníků mateřských škol, z nichž mnozí jsou staršího věku, popřípadě doma pečují o seniory," dodala.

 

Konkrétní podmínky provozu mateřských škol – počty dětí, režim nošení roušek, provoz školních kuchyní apod., budou stanoveny po obdržení pokynů od ministerstev zdravotnictví a školství, což by mělo být do konce dubna.

8R-299-2020_-_obnovení_provozu_v_MŠ.pdf

Pátek, 24 Duben 2020 10:58

ZÁPIS DO MŠ 2020 - 2021

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020 - 2021


Dne 16. 5. 2019 bylo přijímání přihlášek ukončeno, následuje přijímací řízení.

V případě, že zájem o umístění převýší kapacitu mateřské školy, je stanoveno kritérium trvalého pobytu dítěte a alespoň jednoho zákonného zástupce na území MČ Praha 4, dále jsou děti řazeny dle věku tak, že přednost při přijetí má vždy dítě dříve narozené.

Výsledky přijímacího řízení budou k dispozici od 26. 5. 2020 přímo v mateřské škole, nejpozději vyzvedněte dne 1. nebo 2. 6. 2020 mezi 15. - 17. hodinou

Termín informační schůzky pro rodiče přijatých dětí: 10. 6. 2020 od 16. 00 hodin. 

 

Informace:

-          dle § 33, odst. 1 správního řádu, má účastník nebo jeho zástupce právo dát se v řízení zastoupit zmocněncem, kterého si zvolí a který se prokáže plnou mocí, udělenou písemně

-          dle § 36, odst. 1správního řádu, jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit návrhy po celou dobu řízení až po vydání rozhodnutí, správní orgán může usnesením vyhlásit, až do kdy mohou činit své návrhy

-          dle § 36, odst. 2 správního řádu má účastník nebo jeho zástupce právo v řízení vyjádřit své stanovisko. Pokud o to požádá, správní orgán poskytne o řízení informaci.

-          dle § 36, odst. 3 správního řádu musí být před vydáním rozhodnutí ve věci daná možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí

 

 

Úterý, 14 Duben 2020 10:54

Školné - platby

Školné v měsíci březnu bude z důvodu uzavření mateřských škol sníženo na částku: 400,- Kč.

Části již uhrazené platby budou na účtu mateřské školy vedeny jako přeplatek.

 

Za měsíc, ve kterém bude škola uzavřena všechny dny, nebude školné vybíráno.

Přeplatek za měsíc březen 2020 ve výši 400,- Kč bude započítán jako platba v měsíci, kdy děti opět do školky nastoupí.

V případě obnovení provozu od 25. 5. 2020 (viz odkaz obnovení provozu MŠ) platí doporučení zřizovatele a ředitelství mateřské školy využívat provoz pouze v nutných případech - zaměstnaní rodiče, kteří nemohou péči o dítě zajistit jiným způsobem (ošetřování člena rodiny apod.). Z tohoto důvodu děti, které v letošním školním roce již k docházce nenastoupí a to ani jeden den v daném měsíci, budou platby školného automaticky zproštěny.

Středa, 25 Březen 2020 12:20

Strana 1 z 2

«ZačátekPředchozí12DalšíKonec»

Kalendář

<  Září 2020  >
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
 1 2 3 4 5 6
 7 8 910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

Jídelníček

Informace - platby

Mateřská škola BoTa
pracoviště Táborská 19
140 00 Praha 4
tel./fax 241406077

bendlova@mstaborska.cz, mstaborska@volny.cz
www.mstaborska.cz
více v kontaktech a na mapě

Easy Software

Nástěnka

Heyduk, Musil & Strnad s.r.o. | HMS design